Langtrukket forløb.

Tiden trækker ud og vi har vores problemer med at blive enige med Lind&Risør. Dette skyldes både en grund der skråner, samt en byggelinje fra vej der ligger dårligt grundet vejen der ligger ud for grunden. Dette går huset i et hjørne er 6m. fra vejen mens den i det andet hjørne er næsten 13-14m.

Samtidig har Lind&Risør ikke brugt tid på at placere huset med os til møderne og næsten virket som om de ikke har læst lokalplanen inden de rådgav os. Dette har gjort vores oprindelige ideer enten blev 100.000kr. dyrere, eller slet ikke kunne lade sig gøre. Vi har derfor med hjælp fra vores 3. parts byggerådgiver diskuteret mulige løsninger.

Vi er endt med at tage selve vognporten ud af entreprisen, dette kan rykke huset 5,3m. tættere på vejen og længere op i bedre jord og højere kote.
Carporten laver vi så selv efterfølgende forskudt af huset.

Faktisk tror vi det bliver en bedre og måske kønnere løsning, da man går fra bare en lang bygning uden udnyttelse af grunden, til at man faktisk udnytter hele hjørnet af grunden og derved får mere have. En af fordelene ved lokaleplanen er den giver mulighed for at bygge skure og garager i skel, og med stigende tag helt op til 3.5m. højde 2.5m fra skel. Samtidig sparer denne løsning os for næsten 215.000kr. grundet materialer, tagsten osv. nogle af disse skal så bruges til at bygge carporten efterfølgende.

Havde det ikke været for vores byggerådgiver, havde vi nok gravet os selv ned i et huld. Det kan godt være Lind&Risør er et stort og velrenomeret firma, men for pokker hvor de dog glemmer de små folk der ikke bare betaler sig fra hvad som helst. Et godt råd er altid at have en eksterne byggerådgiver med, for dem L&R giver dig, er sælgere med stort S og rådgiver kun om de ting loven siger og ikke hvordan huset bedst ligges. Det er utrolig ærgerligt der skal 3 funderingstilbud og massere af tegninger til før den er der. Hvis de nu bare tog placeringen med folk fra starten, så havde det været meget bedre. 

Men så snart man får fortalt den hvor udfordrene det er, og de godt må tage en lidt seriøst, så virker det dog også som om at de faktisk gør det, tingene går lidt hurtigere og man kan mærke de måske har haft lidt for travlt.

Nu venter vi på funderingstilbud og for håbentlig kan vi snart sige “SÆT I GANG”.