Jordbundsundersøgelse

Så tog vi første skridt, og fik bestilt jordbundsundersøgelserne. Jordbundsforhold er altid en ukendt spiller i et byggeri, og ekstrafundering er stort set altid noget man skal budgettere med. Faktisk har jeg aldrig hørt om nogen der har bygget uden der lige skulle ekstrafunderes for 30-200.000kr. Om det er en måde for firmaerne at tjene en ekstra mønt på eller om der er hold i det ved jeg ikke. Men det lader ihvertfald til at være et punkt, hvor “hyldevaren” aldrig er god nok til at dække de krav der stilles til et byggeri i dag.

Det er afgørende at få udført en jordbundsundersøgelse inden man påbegynder et byggeri, for at få fastlagt jordbundsforholdene, og dermed økonomien for funderingsdelen af byggeprojektet. Desuden stilles der i mange kommuner krav om redegørese for jordbundsforholdene for at give en ibrugtagningstilladelse, ligesom forsikringsselskaber ofte stiller lignende krav i forbindelse med tegning af byggeskadeforsikring.

Undersøgelsen gennemføres typisk med borerig på larvebånd der køres ind og borer i umiddelbar nærhed af hvor der skal bygges. Der bores normalt 3-4 meter under terræn eller ned til bæredygtigt lag. Jordens styrke måles ved hjælp af vingeforsøg, således at forskydningen kan fastlægges til brug ved dimensionering af fundamenterne.
citat- http://www.boregruppen.dk/

I vores budget har vi sat 50.000kr. af, og købsaftalen giver os mulighed for at annullere købet, såfremt der skal ekstrafunderes for mere end de budgetterede beløb. Nu er det bare et spørgsmål om tid før vi ved om der skal tjenes en ekstra skilling før end der er råd til at bygge. 

Vi har valgt at lave aftalen med Lind&Risør da vi senere vil kunne få prisen for undersøgelserne fratrukket hus-prisen, og da deres undersøgelser indeholder 4 prøver til en billigere pris end de uafhængige prøve-udtagere vi har kunnet finde.

16-02-2017:
Så er jordprøverne i huset. Og grunden er heldigvis nogenlunde som vi havde forestillet os. Der er dog en lille nødvendighed for at fundere med ekstra stærkt beton i det ene hjørne. Ellers burde det være nogenlunde jordforhold vi bygger på.

 

 

17.02-2017:
Funderingstilbud er nu modtaget fra LR. Desværre er det ikke så positivt som vi troede det ville være. 89.709kr. vil det koste os at fundere grunden ud over det der standard er med i tilbudet. Det er selvfølgelig noget mere end de 50.000kr. vi havde sat som et maks, og noget der gør vi lige må tænke hele projektet igennem igen. Nu skal vi i dialog med sælger om rabat på grunden eller at vi alternativt trækker os fra handlen.